TTÜ tenniseväljak

KODUKORD

A distilled English version of the following tennis court usage regulations is also available for the visiting students and staff.

Eessõnaks pikka juttu vahele jätta soovijaile, et kiire ülevaate saamiseks TTÜ tenniseväljakul toimuvast sobib sissejuhatus mänguvõimalustesse TTÜ tenniseväljakul, millega tutvumine erinevalt nõusolekust kinni pidada alljärgnevast kodukorrast ei ole aga piisav liitumaks TTÜ tenniseväljaku broneerimisõigusega tennisesõprade kollektiiviga. Väljakuga tutvumiseks või mõne üksiku korra hooajal mängimiseks võib proovida väljakule pääseda tutvumisaegadel, kus iga kollektiivi liige võib ennast mängupartneriks pakkuda. Kodukorda aitavad mõista vastused korduma kippuvatele küsimustele, millega eriti just enne listides arvamuse avaldamist võiks tutvuda. Kes kodukorda juba tunneb, sel palume enne hooajamaksu ülekande tegemist tänavuse hooajamaksu suuruse ja hooajamaksude arvelduskonto rekvisiidid (koos märksõnadega selgitusse, kes spordiklubi aastamaksu ülekannet hooajamaksude arvelduskontole miskipärast ei tee või hetkel tudeng on) üle vaadata.

Pikaajalise koostöö tulemusena Tallinna Tehnikaülikooli ja TTÜ tennisesõprade vahel on TTÜ tenniseväljak ka 2018. a hooajaks antud TTÜ tennisesõprade kasutusse, kes tagavad väljaku heakorra ja kasutavad väljakut kodukorra kohaselt. Selgitavat teksti kodukorras iga kursiivis esitatud termini kohta leiab selle terminiga jämedas kirjas tähistatud kontekstist. Allajoonimine viitab täiendava tähelepanu vajadusele. Eredal taustal on esile toodud võrreldes eelmise hooajaga muudatusi sisaldavad blokid. Kõik ajutiselt mittetoimiv on tähistatud mahatõmbamisega.

Kasutame väljakut heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele. Oleme üksteise vastu viisakad ega jäta väljakule prahti. Lisaks väljaku heakorra tagamise vajalikkusest tulenevale me üksteisele sundust (võistelda, jageleda vms) juurde ei tekita.

Tegematajätmistega väljaku heakorra osas kaasnev laim korraldustoimkonna suunal või kellegi vastu isikliku vaenu õhutamine meie kollektiivis lõppeb parimal juhul heategevusliku ülesandega sügissemestriks vabalt valitud ja paar nädalat ette teatatud päeval septembris TTÜ tenniseväljakul vähemalt 10 osavõtjaga hooaja lõppvõistlused korraldada või selle ebaõnnestumise korral mänguvõimaluste piirdumisega mujal.

Enne tennisemängu alustamist või viimasena väljakult lahkumist kastame väljaku ära. Vihmase ilmaga või sügisperioodil väljakut ei kasteta. Väga kuiva ja tuulise ilma korral on soovitav kasta väljakut iga tunni järel. Kanname väljakul tennisejalatseid, sest sügava mustriga jalatsid lõhuvad saviliivast väljakukatet.

Mängupartnerite tegude eest väljakul vastutab kollektiivi liige. Kohapeal väljaku või selle inventari kahjustamisele osutamise peale tuleb reageerida vastuvaidlematult vastavalt kodukorrale.

Peale tennisemängu lõpetamist harjame väljaku, mida on soovitav teha spiraalis suunaga väljaspoolt sissepoole, nii et lahtine väljakukate kaotsi ei läheks. Harjamisega võib soovi korral alustada alles siis, kui järgmised väljakukasutajad väljakule on jõudnud, nii et hilinemise tõttu väljakukasutusaega kaotsi ei läheks. Kes aga pole hooaja jooksul kordagi veel hilinenud, see võib nõuda, et väljak oleks edaspidi ajakavajärgseks kellaajaks harjatud.

Väljaku inventari rikkumise, purunemise või kadumise ilmnedes teatame sellest postiloendis veel samal päeval.

Peale voolikukasti või harjakasti avamist me võtit lahtiselt voolikukasti lähedusse ei jäta, vaid paneme selle kindlamasse kohta (näiteks jätame voolikukasti luku ette), nii et see kogemata voolikukasti või harjakasti snepperluku taha ei satuks või muud moodi kaotsi ei läheks. Avatud voolikukasti kaane kinnitame aasa taha, sest tuulega kinni langev kaas lõhub voolikukasti. Võrku, aga mitte voolikut hoiame voolikukastis riiulil, nii et see märjaks ei saaks ega määrduks. Keelatud on astuda riiulile (sh kraani lahti- või kinnikeeramiseks) ja sellest tuleb enne väljakukasutust ka oma mängupartnereid teavitada.

Enne võrgu ülespanekut või selle mahavõtmist veendume, et pinguti kruvide sisemised otsad keermest välja ulatuksid, sest liiga lühikese keermestatud ühenduse pingutamisel tuleb vint lõpuks maha. Raskuste korral pinguti konksu saamisega posti aasa taha on palju kergem posti taha toetudes pingutit enda poole tõmmata.

Viimasena väljakult lahkudes paneme väljakuharja harjakasti, vooliku, võrgu ja jooneharja voolikukasti, lukustame harjakasti, voolikukasti ja väljaku värava, ja tagastame nõuetekohaselt inventarikastide võtme ja värava võtme (väljaku võtmed) hoiukappi.

Kui me oma ajakavajärgsel ajal ise väljakule tulla ei saa, siis anname selle Tennise Kontaktis õigeaegselt vabaks.

Püsiaega, mil väljak veeranditel kordadel ette teatamata tühjaks jääb, järgmisel hooajal endale jätta ei saa. Ette teatamiseks piisab, kui teha seda eelmise päeva hommikul, aga mida varem, seda parem. Püsiaega, mil väljak nii vara ette teatades pooltel kordadel ikkagi tühjaks jääb, samuti järgmisel hooajal endale jätta ei saa, kui see püsiaeg või mingi osa sellest on vahemikus kell 9:00-21:00.

Kolmel korral hooaja peale oma püsiaegu mitte kasutajate ja vastavaid broneeringuid ajakavas mitte tühistajate kõige huvipakkuvama püsiaja endale saamise õigus on uuel huvilisel, kes ajakavas saadaolevate püsiaegade hulgast endale sobivat ei leia. Järjestikustel hooaegadel kolmandikul kordadest oma püsiaegu mitte kasutajate liikmelisuse suhtes tekib korraldustoimkonnal vetoõigus.

Kui näeme, et väljak peale akad veerandtunni möödumist broneeringu algusest tühjaks jääb, siis võiks sellest Tennise Kontaktis, postiloendis või kontaktaadressil samal või järgmisel päeval teada anda. Väljaku tühjaksjäämiste arvestus algab peale väljakut hooajaks ettevalmistavate tööde lõppemist teatega postiloendisse hooaja alustamise kohta ja lõppeb sügissemestri algusega.

Väljakul peetakse võistlusi 26. mail, 16. juunil, 36 h piires 18.-26. augustini (vajadusel mõni üksik mäng ka hiljem, millest mänguaegade loovutajaile vähemalt 24 h ette teatatakse) ja võib-olla ka millalgi septembris.

Kui halva ilma tõttu 26. mail võistlusi lõpetada ei saa, siis reserveerib võistluste toimkond postiloendis väljaku 27. maiks hiljemalt 26. mail. Halva ilma jätkumise korral reserveerib toimkond postiloendis väljaku 2. juuniks hiljemalt 27. mail ja vajadusel 3. juuniks hiljemalt 2. juunil. 16. juunil peetavate võistluste võimalik edasilükkumine pühapäevale käib niisamuti. Võistlusteks reserveeritud kuupäevad võivad erandkorras nädala võrra muutuda hiljemalt kaks nädalat enne võistluste esialgselt kavandatud toimumise algust, kui see eemaldab probleemse kattuvuse mõne muu samaaegselt toimuva spordiüritusega või on vajalik naaberväljaku mängukorda seadmiseks hooaja alguses (viimasel juhul võib võistluste toimumisaeg nädala võrra edasi lükkuda hiljemalt kolm päeva enne võistluste esialgselt kavandatud toimumise algust), millest postiloendis teada antakse.

Võistluste ajal on väljak reserveeritud võistlusteks, mille toimkond võib probleemse ilmaennustuse või ebapiisava osa võtta soovijate arvu alusel tühistada postiloendis hiljemalt võistlustele eelneval päeval kell 17:00.

Hooaja avavõistluste nädal (21.-27. maini) on meil väljakukasutuse mõttes rebaste nädal. Sel nädalal ootame tennisehuvilisi rebaseid tuutorite trenniaegadel väljakule mängupartneriks — sh päris algajaid tennise alustega tutvuma — ja need võimalused saavad olema ka tutvumisaegade tabelisse kirja pandud. Tennisehuviliste rebaste nädalal ajakavasse lisandumiseks palume kontaktaadressil tennisekontakt „at“ lists ttu ee oma soovist meile teada anda. Sel nädalal võivad ülejäänud TTÜ tudengid ja töötajad niisamuti väljakule tennisemängu võimalusi proovima tulla ja võiksime oma tennisesõpradest ülikoolikaaslastele ka muul ajal tutvustada väljakul toimuvaid üritusi, väljaku püsiajaks reserveerimise korda ja aadressil tennis.ttu.ee/kodukord või kontaktaadressil lisainfo saamise võimalust.

Väljakukasutuse korraldustoimkonda kuuluvad administraatorid Andres Sulling, Jevgeni Marenkov, Marju Meristo ja Martin Saarnak. Väljaku võtmete laekur on Jüri Lavrentjev. Korraldustoimkonna kontaktaadressil laekunud sooviavalduse alusel tehakse kollektiiviga liituda soovijale kasutajakonto Tennise Kontakti veebikeskkonda ja tema e-posti aadress lisatakse TTÜ tennisesõprade postiloendisse.

Kasutame Tennise Kontakti serverisse virtualiseeritud saiti tennis.ttu.ee ja väljaspool ttu.ee domeeni asuvas listserveris paiknevat postiloendit arvestusega, et süsteemi haldamine, edasiarendamine ja majutamine toimub kellegi vabast ajast ja heast tahtest ning järgime häid kombeid ja väljakujunenud kodukorda. Näiteks kui esineb tõrkeid Tennise Kontakti töös, siis võib kiireloomulise info edastamiseks kasutada kontaktaadressi või vajaduse korral postiloendit. Ettepanekud süsteemi täiustamiseks on alati teretulnud, kuid ei ole soovitav näiteks liituda Tennise Kontaktiga võõra registreerimisvõtme abil või saata postiloendisse enamust mittehuvitavat infot.

Kel oma ajaga midagi mõistlikku peale hakata ei ole ja kodune kasvatus soovida jätab, see blokeeritakse nt kollektiiviga liitumisel tekkida võivatele korraldustoimkonna täpsustavatele küsimustele vastamata jätmise, väljakut hooajaks ettevalmistavate tööde ajal korraldustoimkonda enda vastuse järel päevadeks ootele panemise või ülekoormamise tõttu kodukorra eiramisega, rämpssaadetistega, tööde edenemist takistava jaburdamisega jne. Blokeeritud kollektiivi liikmega tegeleb spordiklubi juhataja, kui tal selleks aega on. Kui ei, siis meie kollektiivi tagasi enam ei saa. Kui aga spordiklubi juhatajal ebanormaalse suhtluse jaoks tenniseväljaku kontingendiga üldse enam aega ei jätku, siis taastame ka vahepealsel ajal vajadusel täieneva pärdikute vaatlusnurga nende jaoks, kes ülikooli ära on eksinud.

Väljakut valvame meie oma mänguaegadel vastavalt ajakavale. Väljakut ja võtmete hoiukappi jälgib valvekaameratest TTÜ turvateenistus. Valvekaamerate eesmärk on kaitsta väljaku inventari ja võtmeid, aidata sigaduste toimepanijatele operatiivselt jälile saada ja teada saada, kas keegi on kohal, ühtlasi ka võimaldades hinnata väljakukatte seisundit vihmase ilma korral.

Probleemsele kollektiivi liikmele viitavatel segastel asjaoludel võtmete korduva kadumise tõttu 2013. aasta hooajal käib nüüd võtmete väljavõtmine hoiukapist ja nõuetekohane tagastamine sinna ainult vastava sissekande alusel TTÜ tenniseväljaku võtmeraamatusse. Hoiukapi turvakoodi saab teada sisselogimisel Tennise Kontakti pärast tööpanuse arvestuse saamist enne hooaja algust või väljakuga ümberkäimise praktikumi edukat läbimist hooaja jooksul. Selle koodi üleskirjutamine vms moel levitamine (nt kapiukse lahti- või lukustamata jätmine) on keelatud. Palun kappi sulgedes alati kontrollida, et kapiuks ikka kinni jäi!

Väljakuga seotud võtmeid me kollektiivivälistele isikutele ei anna. Vajadusel paljundab väljaku võtmeid ainult võtme laekur. Ainus lisakoopia inventarikastide võtmest on hooldustööde ja võistluste korraldajal operatiivselt tegutsemise jaoks väljakul (väljaku värava võtmeid võib eelmistest hooaegadest teistegi kollektiivi liikmete kätte jäänud olla, kuigi need oleks viisakas laekurile tagastada, kes enam väljakut ei kasuta). Teistel väljakukasutajatel on väljakuga seotud võtmete paljundamine keelatud. Samuti on keelatud väljakult lahkudes väljaku võtmete järgmisele ajakavajärgsele väljakule saabunud kollektiivi liikmele edastamata jätmine, tema puudumise korral võtme nõuetekohane tagastamata jätmine ja väljakule tulemine ajakavavälisel ajal, v.a puuduja asendamiseks või hooldustöödeks, nii et inventari kadumise, purunemise vms probleemide tekkimisel ei oleks vastutaja kindlaksmääramine ülemäära raskendatud.

Ajakavajärgsel ajal võib väljakul viibida ainult seltskond kollektiivi liikmega, kellel on kaasas väljaku võti. Nähes väljakul isikuid, kes ei tohiks seal viibida, teatame sellest kohe TTÜ turvateenistusele numbril 6202112 või 6203426 ja seejärel ka postiloendis.

Väljaku võtmete väljavõtmisega hoiukapist kaasneb isiklik vastutus väljaku inventari eest kuni võtme nõuetekohase tagastamiseni; puuduja asendamise korral vastutab asendaja. Soovitus: endale varalise kahju tekitamisega mitte riskimiseks piisab sellest, kui väljakule saabudes kohe kindlaks teha väljaku võtmete asukoht ja jälgida, et väljakukasutuse jooksul see võti või muu väljaku inventar (foonid, väljakuhari, võrk, voolik, joonehari või lukud) ära ei kaoks või kahjustada ei saaks.

Normaalse väljakukasutuse taastamiseks (igaühel omad võtmed, ilma üleliigsete jalutuskäikudeta garderoobi leti taha) on tagasiside probleemsete kollektiivi liikmete kohta äärmiselt vajalik. Normaalse väljakukasutuse taastamisest (plaan A) või probleemide tekkimisel sellest loobumisest (plaan B) antakse teada postiloendis koos juhistega, millal ja kuidas üleminek ühelt süsteemilt teisele toimub. Plaan B korral on inventarikastide võti ühine, kuid värava võti võib nii plaan A kui B korral igal kollektiivi liikmel olemas olla.

Meie kollektiivi liikmeks sobivad üheainsa väljaku mahutavuse piires kõik vähemalt elementaarse mängutaseme ja regulaarse väljakukasutussooviga, väljaku heakorra tagamisel kaasa aidata soovivad, ka teiste kollektiivi liikmete mängusoovidega ja vajadusega tegevusi enne hooaja algust omavahel kooskõlastada arvestavad TTÜ tennisehuvilised, kes kodukorrast kinni peavad ega hakka jalgu trampima vms moel ennast kehtestama. Kes veel ei ole elementaarset mängutaset saavutanud (mängutaseme testimiseks vajaduse korral proovisetti või paari geimi kellegi suhteliselt algaja vastu meist ei võida), sel tuleb esialgu leppida harjutamisega väljaku kõrval vastu harjutusseina, kuni see väljakukasutajaid ei sega, kusjuures TTÜ Üliõpilasesindusest saab tennisemänguga tutvumiseks ja oma mänguoskuste arendamiseks tennisevarustust ID-kaardi vastu tasuta laenutada. Et väljakukasutuse korraldus ülikoolis on heategevusliku iseloomuga ja mõeldud eelkõige ülikooli omade inimeste jaoks, siis väljakukasutus ärilistel eesmärkidel ei ole vastuvõetav ja lõppeb liikmelisusest edaspidiseks ilmajäämisega.

Palume abivalmitel ja teiste tennisehuviliste Tipikate huvidega arvestavatel Tipikatel selle lõigu lugemisel lihtsalt vahele jätta.

Kahjuks pole meie kollektiivis õnnestunud veel leida lihtsat lahendust probleemile, mida võiks nimetada tüütu tennisehuvilise Tipikaga tegelemise dilemmaks. Ühest küljest on intuitiivne, et igal TTÜ õppuril ja töötajal võiks väljaku mahutavuse piires olla võimalus meiega liituda ja väljakut broneerida. Teisest küljest on selge see, et mitte keegi ei saa kohustada administraatoreid suvalise pärdikuga TTÜ pealt muudkui jagelema. Kuidas siis kindlaks teha, kas tegelane on piisavalt tüütu selleks, et ta ukse taha jätta, või mitte?

Üks võimalik lahendus oleks panna niisuguse dilemma ette piisavalt palju administraatoreid, kes oleksid nii kohusetundliku suhtumisega väljaku heakorda kui ka teiste kollektiivi liikmetega hästi läbi saaksid. Vaatamata heale võimalikule läbisaamisele ka pärdikutega kaost aga ei tekiks, sest oma administraatorikoha säilitamiseks saaks pärdikluse tagajärgedega tegelemisest olema ainult nende administraatorite ajaröövel, kes veel ei ole selles veendunud, et tegemist on meie jaoks piisavalt tüütu tüübiga. Kui lõpuks kõik administraatorid üksmeelele jõuaksid, et sihukese pidamine meie kollektiivis ei ole mõistlik, siis oleks tõenäosus väga suur, et see nii ka on, sest kui 2002. a valiti administraatorid korraldustoimkonda lihtsalt teenete ja võimaluste alusel panustada väljaku heakorda, siis 2016. a eelmiste poolt väljavalitud järgmise põlvkonna administraatorite täiendavaks sobivuskriteeriumiks oli just hea läbisaamine teiste kodukorra liikmetega.

Kui see mõttekäik ei ole piisavalt lihtne ja loogiline või kellelgi on paremaid lahendusettepanekuid, siis võiks sellest postiloendisse teada anda. Seni aga leiavad pärdikud tee ukse taha vastavalt niisugusele süsteemile, mille kohaselt ükski hoolega väljavalitud administraator pole kohustatud tegutsema vastuolus enda tõekspidamiste ja ajaliste võimalustega, sh vastama demagoogilise sisuga, laimu levitava eesmärgiga vms kontaktaadressil saadetud rämpskirjadele. Tsitaat õpikeskkonnast maurus.ttu.ee, IDU0220 Andmebaasid I: "Aeg on taastumatu ressurss!! Kui Te ootate elult, et Teie aega ei raisata, siis alustage sellest, et Te ei tee seda ise teistele."

Kollektiiviga liitumise protseduur algab kodukorra kõigi tingimustega nõustumise ja püsiajakavas sobiva, veel saadaoleva püsiaja leidmise märgiks liitumistasu ülekande tegemisega hooajamaksude arvelduskontole ja lõppeb e-posti aadressiga postiloendis, minimaalse püsiaegade kombinatsiooniga püsiajakavas, vastavate kasutajaõigustega Tennise Kontaktis ja juurdepääsuga väljakule. Saadaolevate püsiaegadega võib kevadperioodi paaritute nädalate, kevadperioodi paarisnädalate, suveperioodi paaritute nädalate, suveperioodi paarisnädalate, sügisperioodi paaritute nädalate ja sügisperioodi paarisnädalate püsiajakavades eelnevalt tutvuda.

Kui korraldustoimkonnal on kahtlusi kollektiiviga liituda soovija mängutaseme adekvaatsuse osas, siis tuleb osata reket ikka õigetpidi kätte võtta ja mõne suhteliselt algaja vastu meist proovisett võita (vahel võib tubli esituse peale kergemini ka läbi saada). Kollektiiviga liitumisel peab olema nii TTÜ õppur või töötaja kui ka TTÜ Spordiklubi tennisesektsiooni liige või tasuma SK tennisesektsiooni liikmemaksu.

Peale kodukorrast kinnipidamisega nõustumist tuleb saata kontaktaadressil liitumissoov koos oma ees- ja perenimega oma e-posti aadressilt, mida soovitakse postiloendisse lisada. Lisatav aadress peaks olema küllaltki operatiivselt kasutuses, nii et kiireloomulised teated seoses väljakukasutusega õigeaegselt kohale jõuaksid. Õppuritel tuleb sooviavaldusse lisada matrikli number ja peale reserveerimisvoorude lõppu liitujatel lisada korrektne püsiaja soov, mis sisaldab nädalapäeva, alguse ja lõpu kellaaega, nädala paarsust (paaritu, paaris või mõlemad) ja püsiaja perioodi (võib ka kaheks perioodiks või kogu hooajaks valida). Enne väljaku võtme väljaostmist tuleb saada veel arvestus väljakuga ümberkäimise praktikumi eest, nii et püsiajakavasse sissekande tegemisel oleks korraldustoimkond veendunud selles, et uus kollektiivi liige teadmatusest või kogenematusest väljakul midagi kogemata ära ei rikuks. Kes liituvad meiega enne hooaja algust, nendega kohtume väljakut hooajaks ettevalmistavatel töödel.

Järgmisteks hooaegadeks liikmelisuse pikendamisel TTÜ-ga seotust enam ei kontrollita, SK tennisesektsiooni liikmestaatust aga küll ja võimalike muudatustega nõustumise märgiks kodukorras tuleb teha pikendamistasu ülekanne hooajamaksude arvelduskontole. Samuti jäävad kohustuslikuks osalemine väljakut hooajaks ettevalmistavatel töödel ja endale vähemalt minimaalse püsiaegade kombinatsiooni leidmine ajakavas veel saadaolevate püsiaegade hulgast. Ilma mõjuva põhjuseta liikmelisuse pikendamata jätmisega kaasneb ka püsiaegadest ilma jäämine. Kes on näiteks välislähetuses TTÜ õppejõud või tudeng, see saab vaid enne ärasõitu kontaktaadressil oma soovist teatamise korral tagasi Tallinna jõudes oma püsiaja tagasi. Sama kehtib ka pikaaegse ravi tõttu tennisega tegelemist keelava arstitõendi esitamise korral samal aadressil. Püsiaja tagasi saamise võimalusega või ilma, omal soovil vahele jäetud hooaja järel saab liikmelisust pikendada sealt, kus pooleli jäi vaid siis, kui saadaolevate püsiaegade sobivusega probleeme ei teki.

TTÜ Spordiklubi tennisesektsiooni iga-aastane liikmemaks on tänavu 20 €, mida on soovitav koos 10 € saviliiva soetamispanuse ja 10 € liitumistasuga või 0 € pikendamistasuga üle kanda hooajamaksude arvelduskontole EE882200001106877055 Andres Sulling. Seega hooajamaks on 40 € kollektiiviga liitujale ja 30 € liikmelisuse pikendajale. Kui TTÜ-l tekib probleeme hanke või tasumisega saviliiva või selle transpordi eest väljakule, siis lisandub eelnevale veel saviliiva soetamispanus. Liitumis- ja pikendamistasudest finantseeritakse väljaku korrashoidu. Eraldi liikmemaksu tasumise soovi korral otse spordiklubi arvelduskontole peab maksekorralduse selgitus sisaldama märksõna „tennis“ ja eelnevalt tasub tutvuda hooaja alguse meelespea jaotisega ülekande tegemise kohta. Sõltumata sellest, kummale arvelduskontole ülekannet tehakse, võiksid kõik hetkel tudengi staatuses liitujad või liikmelisuse pikendajad lisada maksekorralduse selgitusse veel märksõna „tudeng“, sest üliõpilasesindusel on vaja statistikat tudengiorganisatsioonide kohta (milleks ka tenniseväljaku kollektiiv kvalifitseerub), kui palju tudengeid hetkel meie hulka kuulub. Kes liitub kollektiiviga sügisperioodil, see peab leidma sobiva püsiaja ainult sügisperioodiks ja kui ta järgmisel hooajal kevad- või suveperioodi püsiajakavas midagi sobivat leiab, siis pikendamistasu maksma ei pea.

Väljaku reserveerimine kevad-, suve- ja sügisperioodi ülenädalasteks püsiaegadeks käib Tennise Kontaktis aadressil www.tennisekontakt.ee/ttu enne hooaja algust kolmes nädalapikkuses voorus.

Esimeses, püsiaegade pikendamise voorus saab liikmelisuse pikendamiseks näiteks üht oma eelmise hooaja tööpäevaõhtust püsiaega — näiteks kell 17:00-18:30 või kell 18:30-20:00 — pikendada, kusjuures pikendatav võib olla kokkulepitud kvoodi piires suvaline kuni 1,5 h tööpäevane püsiaeg vahemikust kell 17:00-20:00, kuni 3 h hilisem või nädalavahetuse püsiaeg, kaks kuni 3 h varasemat tööpäevast püsiaega või samaväärne kombinatsioon erineva kaaluga püsiaegadest ühe perioodi ja nädala paarsuse kohta. Soovitame tutvuda hooaja alguse meelespeas kombineeritud näitega väljaku püsiaegadeks reserveerimise kohta. Teises, kollektiiviga liitumise voorus saab kollektiiviga liitumiseks uut püsiaega valida. Kolmandas, püsiaegade juurdevõtmise voorus saavad kõik kollektiivi liikmed püsiaegu juurde võtta, kusjuures tekkida võivad kattuvused lahendatakse esimesel päeval omavaheliste läbirääkimiste teel ja ülejäänud nädala jooksul esimesena püsiaegu juurde võtja kasuks automaatselt. Esimene voor algab neljapäeval, 12. aprillil ja kolmas voor lõppeb kolmapäeval, 2. mail (ca 3 nädalat enne eksamisessiooni), mispeale kokkulepitud kvooti ületavat aega on peale kolmanda vooru lõppu liitujatel õigus ühes sidusas tükis, püsiajast ilmajääja valikul endale saada.

Täiendavad voorud (neljas ja viies voor) suve- ja sügisperioodi püsiaegade muutmiseks ja täiendamiseks toimuvad neile perioodidele üle-eelneval nädalal. Täiendavates voorudes saab oma püsiaegu muuta asendatavate aegadega võrreldes vähemalt ekvivalentseteks (st peale ajavahemike kaaludega läbikorrutamist ajalise kogukestuse poolest sama perioodi ja nädala paarsuse piires mitte lühemaks) püsiaegadeks.

Hooaja kestel võib niiviisi väljakujunevasse püsiajakavasse ka niisuguste reserveerimisvoorude väliselt kontaktaadressil laekuvate sooviavalduste alusel kollektiiviga liitujaid lisanduda.

Et saviliivast väljakukate vajab pidevalt kasutamist-hooldamist ja väljakuga seotud võtmeid me liiga kergekäeliselt ei jaota, siis üks ülenädalane püsiaeg suveperioodil või iganädalane püsiaeg kevadperioodil on iga kollektiivi liikme jaoks kohustuslik. Kollektiiviga liitujate püsiajad esimesel hooajal niisuguse minimaalse püsiaegade kombinatsiooniga piirduvadki, lisaks soovi korral üks täiendav iganädalane püsiaeg sügisperioodiks.

Kollektiiviga liitumise tulemusena peale reserveerimisvoorude lõppu püsiajakavast hooaja nädalate ajakavasse kopeeritud enda nimel broneeringutele vastavates ajavahemikes kohustub kollektiivi liige viibima väljakul või erandkorras, õigeaegselt broneeringu tühistama. See kohustus laieneb ka konkreetse nädala ajakavva iga jooksvalt lisatud broneeringu tühistamise kohta, nii et teistele broneerida soovijatele jääks vähemalt 24 h reageerimisaega. Kes käib libiseva graafikuga tööl või mingil muul põhjusel ei suuda võimalikke takistusi püsiaegade piisavas mahus realiseerumisel ette näha, see võib üldises ajakavas omada ainult üht (kui suvises ajakavas, siis ülenädalast) püsiaega ja sellele vastavaid sissekandeid hooaja ava- ja lõppvõistluste vahel ümber paigutada nii, et maht sellest ei väheneks.

Väljakut hooajaks ettevalmistavad tööd toimuvad igal aastal sõltuvalt ilmastikuoludest orienteeruvalt aprilli teises pooles, mille korraldusega tuleb hooaja alguse meelespeas eelnevalt tutvuda ja mille algamisest ja lõppemisest postiloendis jooksvalt ette teatatakse.

Kes aprilli esimeseks neljapäevaks ei ole saanud teadet reserveerimisvoorude algamise kohta, see peaks hakkama kiirelt uurima, kas postiloendisse saadetud kirjade edastamisel talle on vastuvõtja domeeni serveri poolel tekkinud probleeme (eelnevalt võib ka korraldustoimkonna kaudu meie listserveri töökorras olekus veenduda, kuid lisaks paljudele ülikooli jaoks olulistele õppe- ja teadustööalastele listidele erandkorras ka meile kasutada antud serveriga meile teadaolevalt reeglina probleeme ei ole), sest administraatoritel kollektiivi liikmete tagaajamise kohustust ei ole ja töödele kirjapanekuga hilinemisega kaasneb püsiaja pikendamise võimalusest ilma jäämine. Et tööde ajastamine suurema seltskonna jaoks ilma tööriistakuurita väljakul on erinevatel põhjustel päris keeruline ja väljaku heakorra seisukohalt kõige kõrgema prioriteediga, siis töödel mitteosalemisest viimase 24 h jooksul ette teatamine lõppeb reeglina niisamuti eelmise hooaja püsiaegadest ilma jäämisega.

Töid jagub ka suveks, kuid tugevasti piiratud mahus — reeglina mitte rohkem kui 5 inimesele, — mistõttu tasub eelmise hooaja püsiaegadest ilmajäämise vältimiseks pingutada selleks, et mitte osaleda viimase 3 rohimistöö saaja või paari täiendava koristustöö saaja õnnemängus, millele on eesõigus eelmisel hooajal sama töö tegijatel. Tööde orienteeruvatest toimumisaegadest teatatakse ette võimalikult vara ja ka peale seda on aprilli teise poole muuks otstarbeks tihedalt täis planeerimine eriti just vahelduvate ilmastikuolude tõttu seotud riskiga väljaku hooajaks ettevalmistamisel mitte osaleda, millega kaasneb eelmise hooaja püsiaegadest ilmajäämine.

Ajakriitiliste tööde jaoks varub korraldustoimkond võimaluse välja valida varuabilised, kes on üle kümne aasta oma panusega töid laitmatult toetanud ja piisavalt suure tõenäosusega saavad viimasel hetkel kutsumise korras tulla appi ajakriitilisi töid lõpetama. Vajaduse puudumisel võib varuabiliste pink vaatamata töödest kõrvale jäämisele ikkagi kollektiivi liikmeteks jääda. Samuti võib anda topelt-tööpanuse, kes võib-olla mõnel järgmisel aastal töölahetuse tõttu vms töödest osa võtta ei saa.

Eriolukordades tuleme töödel mitteosalejatele vastu nii hästi kui oskame, aga kui ikka ja jälle väljaku heakorda tagavatel töödel õigeaegselt osaleda ei õnnestu, siis soovitame mängida tennist mujal Tallinnas, kus väljakutund maksab küll veidi rohkem või vähem kui meil terve hooaeg, kuid sobib ajapuuduses elustiiliga inimestele paremini.

Kodukorra muutmiseks on ette nähtud märtsi teine pool, kui administraatorid püüavad (õppetöö jt prioriteetsemate tegevuste kõrvalt) aega leida selleks, et vastata küsimustele ja vastavalt tagasisidele kollektiivi liikmetelt vajadusel ka kodukorda uuendada.

Kodukorra näol on tegemist väga pika aja jooksul ühiselt väljatöötatud kompromisside ja muu reeglistikuga selleks, et väljak mõistlikkuse piires (õigeks ajaks ja ilma korraldustoimkonda ülekoormamata) hooajaks ettevalmistatud saaks. Eriti just algusaegade ebameeldivustega mitte kokkupuutunud kollektiivi liikmetelt eeldame küsivat, mitte käskivat kõneviisi.

Ajakriitilistel töödel aprillis ja mai alguses on administraatoritele vastutulelikkuse ja muudatuste pealesurumine töökorralduses keelatud. Pärast tööpanuse andmise ebaõnnestumist saab liikmelisust pikendada vaid juhul, kui meil on üldse tööd, mida pakkuda, ja mitte kuidagi vastupidi. See pole väljaku täituvuse seisukohalt kõige optimaalsem ja mõne ego jaoks võib see isegi ebainimlik või kommunistlik näida, kuid võimaldab väljakukasutust korraldada lõppematu jauramise asemel heakorrapõhiselt (mis kollektiivse väljakumeistriga väljakul suuresti ajakriitiline ongi!) ja korraldustoimkonnal kaelast ära saada väljaku heakorra peale sülitajad, negatiivse või nullilähedase tööpanusega seltskonna ja korraldustoimkonnaga tülinorimiseks võimaluste otsijad, keda kollektiiviga liituda soovijate hulgas võiks ühes ülikoolis oluliselt vähem olla.

Tööde järgnevuste ahel tervikuna on väga tundlik ilmaennustuse suhtes ja isegi muudatuste puudumisel võib korraldustoimkonna kellegi piiratud võimaluste korral osaleda väga suure ajalise surve alla panna, mida tasub teravuste tekkimise ärahoidmiseks vältida.

Probleemide tekkides väljakukattega võib korraldustoimkond korra kevad- ja korra sügisperioodil reserveerida väljaku erakorralisteks hooldustöödeks, mis võivad kumbki kesta kuni nädala. Probleemide tekkides joontega võib ka suveperioodil sarnaseid hooldustöid ette tulla. Sel ajal on väljakukasutus piiratud või keelatud vastavalt teadetele postiloendis pealkirjaga „NB! Väljakukatte parandustööd.“ Et tegemist on üldjuhul kiireloomuliste töödega vahetult peale vihma, siis alati ei ole võimalik toimuvast pikalt ette teatada. Seepärast signaliseerib kohapeal väljakukasutuse peatamist reha keset väljakut vms. Erakorralisi hooldustöid korraldab Andres Sulling.

Et savi-liiva segu õigeaegse tellimisega arusaamatusi ei tekiks ja meil ka edaspidi segu tootjate jutule pääseda õnnestuks, siis enne aprilli peab olema segu eest makstud ja kui TTÜ soovib kindla peale toetada, siis sellest Andres Sullingule enne detsembrit ühemõtteliselt teada antud. Vastasel juhul maksame ca 10-20 € suuruse saviliiva soetamispanuse võrra suurema hooajamaksu juures saviliiva eest ise.

Korraldustoimkond peab TTÜ-le edastama nõuded segu kvaliteedile, transpordile ja ajastusele hiljemalt veebruari esimeses pooles. Veearve tasumise vajadusest on korraldustoimkonnal vaja teada saada enne kodukorra ettepaneku kinnitamist enne aprilli. Vastasel juhul eeldame, et vee eest tasub TTÜ või maksame selle kinni pärast hooajamaksude kogumist järgmisel aastal.

Koopia kogu suhtlusest Tennise Kontakti koostööpartneritega segu tellimise teemal peab laekuma Andres Sullingu e-posti aadressile. Kui see hakkab viisakuse piirest väljuma nagu suhtlus TTÜ Sport OÜ-ga korraldustoimkonnast mitteolenevatel põhjustel, siis jääb see viimaseks korraks, kui jätsime TTÜ-le võimaluse segu tellimist finantseerida, võtame suhtluse koostööpartneritega viivitamatult tagasi enda peale ja maksame edaspidi ise kõik kinni.

Korraldustoimkond teeb kõik selleks, et meile kõige sobivam telliskivide tootja viitsiks saviliiva tootmisega jätkuvalt tegeleda ja seda ka TTÜ väljakule tarnida, mis on olnud mõnel hooajal peaaegu võimatu ja vajanud tugevalt tagant torkimist. Eestis pole juba palju aastaid meile vastuvõetava kvaliteediga saviliiva tootjat olnud ja selleks, et meil transpordi arve mõistlikkuse piirest ei väljuks, pöörame erakordselt suurt tähelepanu heade suhete hoidmisele lätlastega, nii et me Cesisest normaalse kvaliteediga saviliiva ka edaspidi tellitud saaksime. Näiteks saviliiva ja selle väljakule toimetamisega seonduvate arvete mittetasumine enne aprilli lõppeb kindlasti meiepoolse sekkumisega nende arvete tasumisse juba märtsis, nii et me edaspidi saviliiva tellimisel ukse taha ei jääks, nagu seda on juba juhtunud, kui TTÜ venitamisega üle piiri on läinud. Saviliiva vähemalt 3 nädalat enne hooaja avavõistlusi väljakule saamine on vaatamata kõigele selgelt suurema prioriteediga kui hooajamaksu suurenemise nui-neljaks-ärahoidmine.

Väljak saab entusiastlike ja abivalmite TTÜ tennisesõprade poolt endasuguste tarbeks heategevuslikus korras igaks hooajaks normaalselt ettevalmistatud sõltumata sellest, mida kohalikud intrigandid, diletandid ja pätid selle tenniseväljaku asjadest ka ei arvaks, kelle jaoks tudengid paistavad olevat ärakasutamiseks moorameestena, kellelt hea tahte väljapetmise ebaõnnestumise korral võib väljaku vabalt likvideerimisele ka määrata.

Hooaeg algab ja lõppeb kuupäevadel, millest postiloendis vastavalt väljakut hooajaks ettevalmistavate tööde lõppemisele reeglina mai esimestel päevadel ja sõltuvalt ilmastikuoludest ja viimastest mängusoovidest millalgi sügissemestril ette teatatakse, kuid hiljemalt oktoobri keskpaiku.

Hooaja algul tuleb väljakul jooksmisega ja eriti just pidurdamise ja kiirendamisega tagasi hoida. Ülesküntud kohad tuleb kohe tallaga üle tõmmata ja kinni trampida. Esimestel päevadel ei ole isegi üle keskmise tugevusega palling soovitav.

Peale hooaja lõppvõistlusi võiksid Tennise Kontaktis või postiloendis teatada hooaja lõpetamisest need kollektiivi liikmed, kes ei soovi kuni 15. oktoobrini väljakut kasutada, mispeale tekib ajakavas rohkem valikuvõimalusi neil kollektiivi liikmetel, kes hooaega veel jätkavad.